Cennik Informacje

USŁUGI LEKARSKIE

1    Porada lekarska (dla niezadeklarowanych) w tym specjaliści:
    Neurolog, Okulista, Laryngolog (bez skierowania)
    100,00 zł
      
2    Porada lekarska - Psychiatra     150,00 zł
      
3    Porada lekarska - Ortopeda z badaniem USG     150,00 zł
      
4    Porada lekarska - Urolog     150,00 zł
      
5    Porada lekarska – wizyta domowa (dla niezadeklarowanych)     150,00 zł
      
6    Wydawanie zaświadczeń lekarskich (na prośbę pacjenta)     40,00 zł
      
7    Badania kierowców z okulistą     200,00 zł
      
8    Badania medycyny pracy  
  Badania wstępne do pracy     60,00 zł
  Badania okresowe     50,00 zł
  Wpis do książeczki sanepidu     30,00 zł
      
9    Medycyna sportowa (komplet badań włącznie z zaświadczeniem
   badanie wstępne
    120,00 zł
      
10    Próba wysiłkowa     120,00 zł
      
11    Badania OCT  
  Obuoczne     120,00 zł
  Jednooczne     80,00 zł
      
12    Pole widzenia     60,00 zł
      
13    Rektoskopia     150,00 zł
      
14    Biopsja tarczycy    
      
  1 płat - 1 guzek     120,00 zł
  2 płaty - 2 guzki     240,00 zł
  Dodatkowy guzek     +25,00 zł
      
15    Biopsja stercza (prostaty)     500,00 zł

GINEKOLOG

1   Wizyta   120,00 zł
      
2   Cytologia   30,00 zł
      
3   Wizyta + USG   150,00 zł
      
4   USG (bez wizyty)   100,00 zł
      
5   Wizyta + założenie wkładki   300,00 zł
      

USG

1    USG jamy brzusznej ( z dopplerem)     70,00 zł
      
2    USG tarczycy z kolorowym obrazowaniem przepływów ( doppler)     70,00 zł
      
3    USG układu moczowego     50,00 zł
      
4    USG stawy barkowe, kolanowe, skokowe i inne     60,00 zł
      
5    USG jąder, moszny     50,00 zł
      
6    USG bioder ( u dzieci)     60,00 zł
      
7    USG kolor doppler naczyń szyjnych (tt szyjne + kręgowe)     80,00 zł
      
8    USG kolor doppler tkanek miękkich (skóra i tkanka podskórna)     50,00 zł
      
9    USG Doppler kończyn dolnych    
  Jedna kończyna (żyły i tętnice)     100,00 zł
  Obie kończyny (żyły)     100,00 zł
  Obie kończyny (tętnice)     100,00 zł
      
10    USG kolor doppler kończyn górnych    
  Jedna ręka     50,00 zł
  Obie ręce     80,00 zł
      
11    USG doppler przezciemiączkowe     80,00 zł
      
12    USG piersi     50,00 zł
      
13    USG kolana (w tym doły podkolanowe)     60,00 zł
      
14    Doppler naczyń jamy brzusznej (dopłata do skierowania z POZ)     25,00 zł
      
15    USG mięśni     60,00 zł
      
16    UKG (ECHO SERCA)     80,00 zł
      

USŁUGI PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZE

1    EKG     25,00 zł
      
2    Spirometria     20,00 zł
      
3    Uroflometria     50,00 zł
      
4    Audiometria     25,00 zł
      
5    Próby uczuleniowe + pierwsza iniekcja     20,00 zł
      
6    Poziom cukru (na glukometrze)     5,00 zł
      
7    Pomiar RR     5,00 zł
      
8    Holter RR     70,00 zł
      
9    KTG     30,00 zł
      
10    Audiometria     40,00 zł
  do medycyny pracy     25,00 zł
      
11    Iniekcja domięśniowa, śródskórna, podskórna     6,00 zł
      

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • Nasi partnerzy
  • Nasi partnerzy
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki