Poradnia lekarzy rodzinnych Informacje

Lekarze Rodzinni sprawują codzienną opiekę nad dziećmi i dorosłymi.Obecnie zatrudnionych jest 3 specjalistów medycyny rodzinnej/dwoje posiada także dodatkową specjalizację z chorób wewnętrznych i pediatrii/.Na miejscu pobieramy materiał do badań laboratoryjnych, wykonujemy badania ekg,spirometryczne,usg.Realizujemy szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane/wg aktualnego kalendarza szczepień/ dla dzieci i dorosłych a także dodatkowe np. sezonowo p/grypie, przeciw żółtaczkom typ A i B, odkleszczowemu zapaleniu mózgu.Od początku działalmności stawiamy na profilaktykę, obecnie realizujemy w ramach kontraktu z NFZ programy wczesnego wykrywania choró układu krążenia, chorób związanych nałogiem tytoniowym.Wszystkim niemolętom wykonujemy badania usg przezciemiączkowe, stawów biodrowych.

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • https://www.pzu.pl/
  • https://www.tuzdrowie.pl/
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki