Medycyna pracy Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy świadczy usługi w zakresie badań wstępnych,okresowych, kontrolnych pracowników, wizytacji stanowisk pracy. Na miejscu wykonujemy niezbędne badania dodatkowe i konsultacje, pobieramy materiał do badań ladoratoryjnych. Na życznie pracodawców szczepimy pracowników przeciw żółtaczkom A, B przeciw tężcowi, grypie i inne. Badanie pracownika zakończone wydaniem orzeczenia nie powinno przekroczyć jednego dnia. Przeprowadzamy badania psychotechniczne. Przeprowadzamy badania kierowców. Podpisujemy umowy z zakładami pracy.

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • https://www.pzu.pl/
  • https://www.tuzdrowie.pl/
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki