Poradnie Medycyny Podróży

Grupowa praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia uzyskała tytuł Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży. Głownym celem centrum jest wprowadzenie takich działań profilaktyczno-leczniczych, które zapobiegną zachorowaniom lub dalszemu rozwojowi chorób przewlekłych oraz schorzeń powstałych podczas wyjazdów do różnych zakątków świata. Ponieważ liczba podróżujących stale rośnie, rozpowszechnienie wiedzy na temat istniejących zagrożeń w rejonach najczęstszych turystycznych destynacji, a także wdrażanie profilaktyki zdrowotnej, mogącej zapobiec występowaniu problemów zdrowotnych, staje się koniecznością. Ryzyko zachorowania, zakażenia lub zarażenia podczas dalekich wypraw jest uzależnione od wielu czynników (stopień endemiczności odwiedzanego regionu świata, ogólny stan zdrowia podróżujących, podjęte działania ochronne w ramach szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, długość pobytu czy planowane czynności w odwiedzanym miejscu). Na miejscu indywidualny program profilaktyczny obejmujący m.in. poradnictwo, szczepienia obowiązkowe i zalecane, przygotowanie "apteczki podróżnej". Wydajemy "żółte książeczki".

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • https://www.pzu.pl/
  • https://www.tuzdrowie.pl/
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki