Pracownie Diagnostyczne Pracownie OCT

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) to nowoczesna, nieinwazyjna i bezkontaktowa technika obrazowania przekrojów tkanek oka : siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego czy rogówki. Badanie to jest wykorzystywane we wczesnej diagnostyce jaskry, zwyrodnienia plamki (AMD), zmian cukrzycowch w siatkówce oka, obrzęku plamki czy nowotworów gałki ocznej. Schorzenia te mogą nieuchronnie prowadzić do utraty wzroku. Badanie OCT jest nieinwazyjne, bezkontaktowe, nie wymaga przygotowania i może być powtarzane wielokrotnie. Kilkukrotne wykonanie OCT pozwala na śledzenie przebiegu choroby oraz ocenę skuteczności leczenia głównie jaskry, AMD lub retinopati cukrzycowej.

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • https://www.pzu.pl/
  • https://www.tuzdrowie.pl/
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki