Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zozfamilia Centrum Medyczne Bańgów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zozfamilia.pl.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 01.07.2021 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Oceny dostępności cyfrowej dokonano, na podstawie samooceny, przeprowadzonej w dniu 01.07.2021 r. z wykorzystaniem automatycznego walidatora http://checkers.eiii.eu – wynik testu 97% na 100%.

Status pod względem zgodności z ustawą
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), określonych w Ustawie z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Zozfamilia Centrum Medyczne Bańgów zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zozfamilia.pl. Pragniemy poinformować, iż nasza placówka z należytą starannością dba aby użytkownicy serwisu internetowego www.zozfamilia.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej.

Skróty klawiaturowe
– Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Jeśli z jakichś powodów uznasz, że www.zozfamilia.pl nie jest dla Ciebie w pełni przystępny, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem mailowym:
kontakt@zozfamilia.pl

Koordynator do Spraw Dostępności

Osobą pełniącą funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności jest:

Weronika Zientek – Referent ds. promocji i obsługi klienta

Dane kontaktowe:

email: kontakt@zozfamilia.pl

tel.: 32 810 13 33  adres: Bańgowska 70, 41-103 Siemianowice Śląskie

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zozfamilia Centrum Medyczne Bańgów
ul. Bańgowska 70, 41-103 Siemianowice Śląskie

 

Dostępność architektoniczna
Do budynku Zozfamilia Centrum Medyczne Bańgów prowadzi wejście główne od ul. Bańgowskiej 70, które posiada podjazd dla samochodów umożliwiający dostęp do budynku osobom o ograniczonej mobilności. Przed budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie, a rejestracja znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się winda, dzięki której dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia Ośrodka. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 2 piętrze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie dysponujemy możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności.

Skip to content