Usługi on-line

Centrum Medyczne Familia Bańgów dba o dostępność naszych usług dla wszystkich Pacjentów, także
tych ze szczególnymi potrzebami!

W przychodni „Familia” dbamy o komfort wszystkich Pacjentów. Od 2022 roku realizowaliśmy projekt pt. „Dostosowanie podmiotu leczniczego Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. do funkcjonowania w warunkach epidemicznych poprzez wdrożenie innowacji procesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który pomógł nam w ułatwieniu dostępu do naszych usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

Łatwiejsza rejestracja w poradniach i obsługa pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

img-dostepnosc-2

Działania jakie zostały podjęte w celu realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji to w szczególności:

img-dostepnosc-3

Infrastruktura techniczna

Nabyte w ramach projektu środki trwałe mają pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiona infrastruktura techniczna nie stwarza ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami i posiada liczne udogodnienia dla takich osób – możliwość wprowadzenia dźwięku towarzyszącego naciśnięciu klawisza, zwiększenie czytelności czcionki – powiększanie znaków na ekranie, manipulowanie kontrastem i barwami znaków i tła, możliwość zastąpienia sygnałów akustycznych komputera animacjami graficznymi. Dostępność została zapewniona również poprzez mobilność środków trwałych (laptopy).

Platforma Telemedyczna (telekonsultacje)

Wdrożone produkty informatyczne w ramach projektu są zgodne z Koncepcją Uniwersalnego Projektowania.

Z myślą i troską o osobach ze szczególnymi potrzebami wdrożone zostały narzędzia do telemedycyny, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wdrożone rozwiązania teleinformatyczne w postaci telekonsultacji przyczyniły się do wprowadzenia e-usług medycznych, które są dostępne także dla osób niepełnosprawnych. System zapewnia najwyższy poziom komunikacji z pacjentami poprzez wprowadzone nowoczesne rozwiązania cyfrowe i teleinformatyczne.

img-dostepnosc-4
img-dostepnosc-5

Osoby z niepełnosprawnością słuchową mogą przeprowadzić telekonsultację za pomocą tekstowego narzędzia czat.

img-dostepnosc-6

Osoby niepełnosprawne ruchowo z dysfunkcją narządu ruchu, mogą przeprowadzić telekonsultację fizjoterapeutyczną lub medyczną bezpośrednio ze swojego mieszkania za pomocą teleporady telefonicznej lub videoporady umożliwiającej przesyłanie obrazu.

img-dostepnosc-7

Zastosowane rozwiązania informatyczne cechują się największym poziomem komunikacji z użytkownikiem, co gwarantuje pełną dostępność wdrażanych usług dla osób niepełnosprawnych.

img-dostepnosc-8

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych spowodowało zniwelowanie barier dostępu usług dla osób niepełnosprawnych i przyczynia się do wzrostu realizacji usług leczniczych w tej grupie pacjentów.

img-dostepnosc-9

Voicebot – oprogramowanie do komunikacji

Wdrożone produkty informatyczne w ramach projektu w ramach pomocy niepełnosprawnym wykorzystana jest sztuczna inteligencja, w postaci głosowego voice bot-a.
Nowoczesne rozwiązanie Voicebot oparte na technologii sztucznej inteligencji. Jest w stanie poprowadzić konwersację z użytkownikiem za pomocą ludzkiego języka na podstawie ustalonego skryptu rozmowy.

Nowoczesne rozwiązanie oparte jest na technologii sztucznej inteligencji, rozpoznaje i przetwarza ludzką mowę, na podstawie której może prowadzić konwersację według ustalonego scenariusza. Jest w stanie przejąć znaczną część obowiązków pracowników rejestracji medycznej. Wykorzystanie oprogramowania typu voicebot umożliwia w szczególności zdalną i automatyczną obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami bez udziału zespołu rejestracji, pozwoli na poprawę jakości ich obsługi.

Wirtualny doradca odpowie na wszystkie pytania dotyczące usług leczniczych, kadry medycznej, dofinansowania usług w ramach NFZ, czy też udzieli informacji na temat przygotowania się do badania, dojazdu do placówki.

Businessman on blurred background chatting with chatbot application 3D rendering

Wykorzystanie oprogramowania typu voicebot umożliwia:

img-dostepnosc-11

obsługę pacjentów bez udziału zespołu rejestracji

img-dostepnosc-12

automatyzację obsługi telefonicznej pacjentów i poprawę jakości obsługi pacjenta

Chatbot assistant conversation, Ai Artificial Intelligence technology concept. Casual business woman chatting with chatbot via mobile smart phone application while working on laptop computer

Chatbot – oprogramowanie do komunikacji automatycznej

W ramach pomocy niepełnosprawnym wykorzystana jest sztuczna inteligencja, w postaci tekstowego chat bot-a. Nowoczesne rozwiązanie chatbot oparte na technologii sztucznej inteligencji. Jest w stanie poprowadzić konwersację z użytkownikiem za pomocą ludzkiego języka na podstawie ustalonego skryptu. Wykorzystanie oprogramowania typu chatbot umożliwia m.in. zdalną i automatyczną obsługę zapytań pacjentów niepełnosprawnych w formie tekstowej bez udziału zespołu rejestracji, pozwala to poprawić jakość ich obsługi. Wirtualny doradca odpowie na wszystkie pytania dotyczące usług leczniczych, kadry medycznej, dofinansowania usług w ramach NFZ, czy też udzieli informacji na temat przygotowania się do badania, dojazdu do placówki.

Szczegóły dotyczące realizacji Projektu

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. zrealizowała projekt:

„Dostosowanie podmiotu leczniczego Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. do funkcjonowania w warunkach epidemicznych poprzez wdrożenie innowacji procesowych”.

oś priorytetowa 6

Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Całkowita wartość projektu: 295 612,00 zł

Dofinansowanie: (85%): 251 269,78 zł

Celem projektu było dostosowanie placówki leczniczej Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. do funkcjonowania w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz teleinformatycznych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności.

Skip to content